Domna Samiou – galjonsfigur inom grekisk folkmusik

Domna Samiou playing the spoons
Hon var en extraordinär sångerska och ansedd forskare inom grekisk folkmusik. Relativt okänd i Sverige, men en legend i Grekland.

Få har betytt så mycket för sitt lands folkmusik som Domna Samiou gjort för den grekiska, både som sångerska och forskare. Men få personer utanför Grekland känner till henne. I Sverige har liknande arbete förtjänstfullt utförts av svenskt visarkiv, startat av Ulf Peder Olrog och sedan vidare av Märta Ramsten med flera. Ett oerhört viktigt arbete för bevarande av ett lands folkmusikskatt. Domna har varit och är fortfarande efter sin död ett mycket välkänt och aktat namn i Grekland, mycket beroende på att hon kombinerade sin forskargärning med sitt artisteri som sångerska.

Bakgrund

Domna (1928 – 2012) föddes i Kaisarianí (östra Aten) dit många greker från Mindre Asien (nuvarande Turkiet) kom efter det stora folkutbytet 1922 – 1923 då mer än 1 miljon greker tvingades lämna sitt forna hemland i Mindre Asien för att hitta ett nytt liv i Grekland. Ca en halv miljon turkar blev också utvisade från Grekland under samma period.

Domnas föräldrar kom från Smyrnatrakten (dagens Izmir) som så många andra flyktingar. Det var en turbulent och mycket svår tid för grekerna. Domnas familj, precis som så många andra greker, hade en mycket tuff tid på 20 – 30 talen. Under denna period blev Aten och Pireus till en kulturell smältdegel där asiatiska influenser från de invandrade blandades med mer europeiska stilar. Det var alltså i den här fattiga, men också musikaliskt spännande, miljön som Domna växte upp. Fattig på pengar men rik på musik.

Till en början mycket på grund av att Domnas pappa sjöng och lärde henne folklig repertoar. Men andra världskriget kom. Den tyska ockupationen 1941 – 1944 var en bidragande orsak till att hennes far dog av svält. Domna tvingades att jobba. Men hon fick en chans att komma ut ur fattigdomen i Kaisarianís flyktingkvarter. Hon blev erbjuden jobb hos den välbärgade familjen Zannos. Familjen gav Domna en trygghet och möjlighet till att utbilda sig. De uppskattade också Domnas fina sångröst, så mycket så att de rekommenderade henne till Simon Karas, en lärare i Bysantisk och traditionell musik. Han blev sedermera hennes mentor och pedagog. 

13 år gammal befann sig nu Domna i ett nytt liv, visserligen jobbandes dagtid men deltog också i studier på kvällarna. Hon fick sin första undervisning i bysantinsk och folkmusik. Det ena ledde till det andra och Domnas fina röst tog henne till ett samarbete med det grekiska radiobolagets nationalmusikavdelning. Simon Karas var den person som stöttade Domna och som betydde enormt mycket för hennes professionella utveckling både som forskare och producent. Han pushade Domna till forskning men även till att utveckla sitt eget musicerande.

Domna Samiou profilbild

Resor, insamlingar, forskning och inspelningar

1963 började Domna resa land och rike kring för fältinspelningar. Bl a genomförde hon en femåring vandring genom Grekland för detta insamlande vilket resulterade i tusentals texter och melodier. Hon samlade också material från det stora antalet greker i diasporan.

Trots, eller kanske tack vare, de långa resorna utvecklade Domna också sitt eget artisteri. Repertoaren fick hon ju mycket beroende på sina dokumentationsresor men hon ville också möta en publik och sprida den mycket varierade musik som hon lärt sig.
Under 60-talets militärjunta försökte juntan att kidnappa den grekiska folkmusiken för sina egna nationalistiska syften, något som Domna kämpade emot, bland annat genom sitt samarbete med den i Grekland mycket kända singer/songwritern Dionysos Savvopoulos.
Deras samarbete bidrog starkt till att man kunde återerövra folkmusiken och intresset växte starkt bland framför allt en yngre publik. Domna hade nu blivit ett stort aktat namn och artist, inte bara i Grekland. 1994 började hon lära ut folksång på Atens museum för grekiska folkmusikinstrument. 

1981 grundade Domna The Domna Samiou Greek Folk Music Associaton med målet att bevara och promota traditionell musik och framför allt ge ut skivor samt anordna konserter. Man valde musik efter akademiska och kvalitative kriterier, långt från den kommersiella musikindustrin. Man har utgivit mer än 20 titlar, CD, LP och DVD. Idag finns mycket av detta material att lyssna till via diverse strömningstjänster. Domnas fantastiska arbete har fortsatts bl. a. av hennes mångåriga samarbetspartner Miranda Terzopoulou som också skrivit texterna till det texthäfte som finns med albumet Music from Greece – Domna Samiou.

Domna Samiou i Sverige

Domna reste runt och turnerade inte bara i Grekland utan i många länder där det fanns en grekisk diaspora. Många greker hade ju tvingats fly från sitt hemland under juntatiden och bodde kvar i sina nya hemländer även mot slutet av 70-talet, några år efter juntans fall. Med sig hade Domna musiker som behärskade de många olika musikstilar som man benämner som grekisk folkmusik. Ofta hade man också med sig en danstrupp. Grekisk folkmusik, precis som folkmusik från de flesta andra länder, är bruksmusik och ska oftast dansas till.

1979 kom Domna med sin musikgrupp till Sverige för att göra ett ganska stort antal konserter i Rikskonserters regi. Målet var kanske främst att grekerna skulle få chansen att höra sin folkmusik live i sitt nya hemland, men också för att svenska öron skulle få lyssna till denna musik. De flesta svenskar kände nog mest till ledmotivet till Zorba och till Theodorakis. Med sig hade man den mycket duktiga danstruppen Eleni Tsaouli.

Domna Samiou i Sverige - affisch

Under detta första Sverigebesök spelade Rikskonserter skivbolag Caprice Records in 16 av de låtar som man framfört under turnén. Ett mycket omfattande texthäfte med information om instrument, skalor, musikstilar, danser och taktarter fanns med i konvolutet. Domna med musiker kom sedan tillbaka till Sverige då man bland annat spelade in en konsert för Sveriges Radio.
Här kan man läsa om första turnén i Sverige: https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.en.publications&id=82.
LP-skivan som spelades i anslutning till turnén gavs ut 1980.

2018 återutgavs dessa låtar på en CD, Music from Greece – Domna Samiou. Denna gång med extra material så att albumet täcker fler stilar av den grekiska folkmusiken. Dessa låtar samt det mesta av det rika material som finns inspelat med Domna och medmusiker finns på strömningstjänster som t.ex. Spotify. (Music from Greece): https://open.spotify.com/album/7KGf4k10UhoA7t9Kg4LwDe?si=8LbNzT6eQNaeEXvvpaHjDQ

Slutord

Domna Samiou var en extraordinär sångerska vars vokala förmågor lämpade sig speciellt väl för många av kraven som finns för de stilar som är förhärskande inom grekisk folkmusik. Hon var en driven och entusiastisk samlare som byggde upp ett betydande musikarkiv. Domna var en lärare i folkmusik och också en expert som granskade publiceringar om grekisk folkmusik både i Grekland och utomlands. Hon jobbade som producent av radio- och tv-sändningar som varit oerhört betydande för den grekiska musikscenen. Domna representerar, inom den moderna grekiska kulturen, något långt större än summan av dess delar. Man kan se hennes verk som en levande brygga mellan den muntliga och den vetenskapliga överföringen av traditionell musik och folksång.

Foton:Caprice Records

Rulla till toppen